Skøyte- og Hockeyskole vårsesong 2021

Postet av Kråkene Moss den 30. Des 2020


Skøyte- og Hockeyskolen starter opp igjen tirsdag 5.januar 2021.


Vi lærer barna å stå på skøyter. Det gir mestringsfølelse og idrettsglede.

 

Skøyteskolen har trening på is 2 ganger pr uke tirsdager kl 18 og lørdager kl 11.00

 

Oppstart er tirsdag 5. januar ! Oppmøte første gang min 1/2 time før!

 

Klubben har endel skøyter til utlån.  

Det er påbudt med hjelm for alle barn på skøyte og hockeyskolen. Alle hjelmtyper er godkjent.

Barna må komme ferdig påkledd.

 

Vi følger til enhver tid gjeldene koronaregler !

 

Pris for skøyte og hockeyskolen er kr 650,- per semester.

  

 

Påmelding gjøres HER
Kontaktpersoner er:

Helene: mob. 92809660

Ole-Petter:  mob97734345


0 Kommentar

Gladnyhet for regionens isanlegg!

Postet av Kråkene Moss den 27. Nov 2020

Gladnyhet for regionens isanlegg!

Bakgrunn 

Som mange vet så er det et yrende liv i ishallen fra morgen til kveld. Kapasiteten er sprengt og mange skulle gjerne hatt mer istid. Nok istid skal være et fortrinn for skøyteglade barn i Moss og i den forbindelse kan Kråkene Moss og Moss Kunstløpklubb i dag presentere en virkelig gladnyhet.    

Gylden mulighet

For å bøte på behovet for mer treningstid har det i lengre tid vært jobbet med å få til ett overbygg på utebanen. I sommer ble det inngått en kjøpsavtale på et overbygg/telthall til utebanen. Denne telthallen, som heretter kalles ‘OB WIIK’ hallen var den midlertidige treningsarenaen til Vålerenga Ishockey under deres byggeprosess av nye Jordal Amfi. Allerede i sommer ble den flyttet og plassert bak ishallen på Ørejordet. Det har vært nedsatt en egen prosjektgruppe som har jobbet intensivt med å skaffe til veie godkjennelser og finansiering som er en forutsetning for at prosjektet kan se dagens lys.

God økonomi 

I dag kan vi endelig publisere at Moss Kunstløpklubb og Kråkene Moss har fått innvilget to store søknader om støtte til å realisere prosjektet med hall over utebanen.

Sparebankstiftelsen DNB innvilget støtte med hele 2 millioner kroner til vårt prosjekt. Dette er en av de største utbetalingene som Sparebankstiftelsen DNB har tildelt på mange år.  

Videre så har vi også fått innvilget støtte fra Sparebank 1 stiftelsen med hele 400 000 kroner til henholdsvis Kråkene Moss og Moss Kunstløpklubb, totalt 800 000 kroner.

Begge givere har stor tro på prosjektet vårt og dens formål!

 Vi har også fått godkjent prosjektet av Kulturdepartementet som spillemiddelberettiget anlegg med  tilskudd 3 mill.

Dette innebærer at den nødvendige finansieringen for å realisere prosjektet i stor grad er på plass og prosjektet skrider frem med stormskritt.

Budsjettet for prosjekt er på ca. 8 millioner, men har samme nytteverdi som eksempelvis «Nye Jordal Amfi» som koster ca. 700 millioner da treningsflaten er den samme som vår.  Vi får altså like mye treningstid i vårt prosjekt til 8 millioner som Oslo får til 700 millioner!

Vi ønsker å rette en stor og ydmyk takk til Sparebankstiftelsen DNB og Sparebank 1 Stiftelsen for deres generøse bidrag og støtte til å realisere prosjektet og dermed gi et enda bedre tilbud til barn og unge i Moss og regionen rundt.   

Bedre bruk – god nytteverdi

Utebanen som ble bygget i 1984 er etter hvert blitt svært krevende å drive grunnet stadig mildere klima og værforhold.  Bruken har sakte, men sikkert blitt redusert fra 4-5 måneder, til kun noen få ukers åpningstid. For klubbene har den etter hvert blitt en ren utgiftspost med liten nytteverdi.

OB Wiik hallen vil beskytte mot vær og vind og gjøre det mulig å drive idrett hele året, ikke bare noen få uker.  Det vil også gi befolkningen mer istid. Vi vil kunne øke antall brukstimer fra ca. 100 timer i året til ca. 2 000 timer. OB Wiik hallen vil gi oss opptil 10 mnd. brukstid sammenlignet med i dag hvor det kun er tilfeldig og sporadisk. Baneflaten vil ha mål på 26* 58 m og kan i tillegg brukes som en helt vanlig idrettshall nå det ikke er is.  Dvs at den blir en ekte flerbrukshall.

Felles løft

Ishallen er en sosial møteplass og arena for mestring og læring, og en viktig del av det helsefremmende og forebyggende tilbudet til innbyggerne i Moss Kommune.  

Med denne fantastiske støtten fra bankene og godt dugnadsarbeide vil vi sammen øke iskapasiteten gjennom prosjektet «Stiftelsen Moss Barne- og Ungdomsishall».  Prosjektet er ett fellesprosjekt mellom Moss Kunstløpklubb og Kråkene Moss, som skal driftes som en stiftelse ved ferdigstillelse av prosjektet.

Takk til alle øvrige bidragsytere i denne prosessen med å sikre regionens eneste sikre vinteranlegg!

 

Leder for Kråkene Moss                                                                                                                      27.11.20                             

Thomas Bryni                                                                   


0 Kommentar

Kråkene Moss 70 år

Postet av Kråkene Moss den 20. Nov 2020

Kråkene Moss feirer 70 år

20. november 2020 feirer byens ishockeyklubb- Kråkene Moss 70 år. Store planer var lagt for markeringen av dette jubileet på selveste dagen med arrangement for store og små i Ishallen på Ørejordet, men dette lar seg naturligvis ikke gjennomføre med dagens smittesituasjon.

Historien til Kråkene Moss er noe vi i ishockeyklubben er svært stolt over, men det er også en historie som Moss by skal være stolt over. Kråkene Moss har en egen historiekomitee som har skrevet ned den fantastiske reisen siden 1950, og denne finnes i sin helhet her. Vi ønsker her å presentere noen hovedpunkter som mange av byens innbyggeres sikkert kan huske og mange sikkert vært en del av. Visste du at Kråkene Moss er ‘Østfolds’ eldste ishockeylag?

 

Den spede begynnelse

I etterkrigstiden var bandy en stor idrett, blant annet gjennom at fotballspillere hadde dette som vinteraktivitet. Moss Fotballklubb besluttet 5 november 1950 at bandy skulle skilles ut i en ny klubb sammen med Rapids bandygruppe. Dette ble starten av Moss Bandyklubb som ble stiftet 20.november 1950 med Ivar Thorbjørnsrud som leder.

Det var først etter OL i Oslo i 1952 at interessen for Ishockey økte og i 1953 ble det gjennomført en navneendring til ‘Kråkene’. Man innså også at ishockey har en betydelig mindre bane hvilket også reduserte arbeidet med ispreparering og snømåking.

Den første ishockey kampen ble spilt mot BFG-Oslo den 18 januar 1953, og Kråkene måtte spille alle kampene i Oslo frem til slutten av 1957 da man ikke hadde egen isbane. Det var på denne tiden, heller ingen andre lag fra Østfold som spilte Hockey. Etter opprykket til 2. divisjon i 1956 innså man behovet for å ha egen isbane og med betydelig innsats fra frivillige, noe startkapital og noe offentlig støtte, kunne Kråkene endelig åpne sin egen isbane den 23. desember 1957, lokalisert på grusbanen på Melløs.

Med egen isbane skøyt også rekrutteringen fart og det ble startet en ishockeyskole vinteren 1958. Klubben hadde på dette tidspunkt 75 aktive medlemmer og var ledet av Bjørn Ulriksen.


 

Økende interesse i regionen og behov for bedre anlegg

For å øke interessen for hockey i fylket, tok medlemmer fra Kråkene initiativ til å danne Østfold Ishockeykrets i 1961 der Sparta og Stjernen, som så smått hadde startet opp, ble medlemmer.

Sparta satset friskt og åpnet Norges første ishall i 1963 og ble brukt av Kråkene til treninger og hjemmekamper, da varierende klima og isforhold gjorde vår egen hjemmebane til tider ubrukelig.

Etter mange år med mildvær og vanskelige sesonger som følge av dårlige spilleforhold i Moss, kunne Kråkene etter en lang prosess med kommunen, observere at arbeid med bygging av kunstisbane på Ørejordet startet opp i 1983. Banen ble satt som en ishockeybane på vinteren og et tennisanlegg med 3 baner på sommeren og stod ferdig 6. desember 1985. Man så at etter mange vanskelige år med fallende medlemsaktivitet og vanskelige spilleforhold, så tok aktiviteten seg opp igjen.

Hjelpen som kommunen hadde lovet med banemannskap ble dessverre aldri noe av, og med ingen til å passe anlegget og isen løpende, forfalt det dessverre sakte, men sikkert. Bare 6 år etter åpningen, stod anlegget brakk.

Ildsjeler blåser liv i klubb og anlegg

Aktiviteten og anlegget lå nede i 4-5 år før noen  ildsjeler vekket det til liv igjen i 1995. Nytt kjøleanlegg ble installert på banen og i år 2000 ble utebanen gjenåpnet igjen. Banen ble nå også åpnet for skolebruk og publikum.

Aktiviteten økte kraftig sammen med medlemsmassen, men det var nærmest umulig å opprettholde et tilstrekkelig tilbud for byens barn og unge med utebanen, til tross for at denne hadde kjøleanlegg. Milde og varierende vintre gjorde sitt til at man så behovet for å ha en hall over isen, tilsvarende som Sparta gjorde allerede i 1963. En egen ishall- gruppe med Lasse Foldvik som leder, ble etablert. Gruppen arbeidet intensivt for å bli prioritert i Kirke- og Kulturdepartementets programsatsing for ishaller, og ble til slutt 1 av 12 som fikk tildelt viktig delfinansiering gjennom dette programmet.

Etter mange år med mye dugnad og intens jobb fra mange, kunne ordfører Paul-Erik Krogsvold åpne Moss Ishall 2. februar 2008. Moss Ishall ble da ishall nr.39 i landet og en helt ny æra for alle skøyteglade barn kunne starte. Moss Ishall og Kråkene Moss er og har vært en stor del av oppveksten og hjertet til et stort antall mossinger i 70 år, og er det fortsatt den dag i dag.

 


I dag

I dag er det et yrende aktivitetsnivå i Ishallen, der Kråkene Moss (ishockey og parahockey) og Moss Kunstløpklubb med sine til sammen 334 medlemmer sørger for at anlegget blir brukt fra morgen til kveld 7 dager i uken. Anlegget blir også benyttet av skoler, barnehager, behandlingsinstitusjoner med mer og har vært en stor suksess.En stor takk til alle som har bidratt

Styret i Kråkene Moss ønsker å rette en stor takk og ydmykhet til alle som har bidratt i denne fantastiske historien og dannet grunnlaget for det tilbudet som finnes i dag. Reisen har vært lang og svært krevende, men ildsjeler og innbyggerne i Moss by har stått sterkt sammen siden begynnelsen og overkommet de utfordringer som har oppstått.

Det er svært mange personer vi ønsker å takke, som vi ikke har nevnt i denne pressemeldingen. Dersom du ønsker å lese mer detaljert rundt historien og hvem som har bidratt med hva opp igjennom tiden, så kan du lese om det på vår hjemmeside: her.

 

Mvh

Styret i Kråkene Moss


0 Kommentar

Status endringer i seriespill

Postet av Kråkene Moss den 12. Nov 2020

 

Status endringer i seriespillet som følge av lokale restriksjoner

• 11. november 2020

 

Moss Kommune 11.11.20

Lokale anbefalinger i Moss:

"Fraråder kamper, cuper og turneringer for barn, ungdom og voksne de neste 14 dagene".

Dette innebærer at hjemmekamper og bortekamper ikke blir gjennomført på oppsatte datoer.

Periode som er satt i første omgang er 12.11 - 26.11.20

Treninger fortsetter som normalt.

Vedlagt ligger link til ishockeyforbundets hjemmeside med info om status endringer i seriespill.

https://www.hockey.no/nyheter/2020/status-endringer-i-seriespillet-som-folge-av-lokale-restriksjoner/

 

Oppdatert info vil komme når det kommer noe nytt i saken.

Styret minner om eksisterende retningslinjer som foreligger under trening på hjemmesiden.

 

/ Styret

 


0 Kommentar

Avlyst SH-skole og Publikumsåpent

Postet av Kråkene Moss den 6. Nov 2020

Styret har valgt å avlyse Skøyte- og Hockeyskole og publikumsåpent inntil videre.

Bakgrunnen for avlysningen er koronasituasjonen og de eventuelle konsekvenser det ville få for de involverte og klubbens medlemmer ved evt. smittetilfelle.


Vi håper situasjonen bedrer seg snarlig og at vi snart sees igjen i hallen.
0 Kommentar

Informasjon til medlemmene om «utebanen»

Postet av Kråkene Moss den 22. Okt 2020

                                                                         

 

Informasjon til medlemmene om «utebanen»

NB! De gamle vantene vil bli fjernet førstkommende lørdag.

Dette har sammenheng med at årsmøtet 13 mai 2020 vedtok ett hallprosjekt med å bygge over utebanen slik at den igjen kan brukes til trening. Det er i lengre tid jobbet med å få økonomi mv.   på plass for å realisere vår drøm.

Det er nå gjort avtale om å anskaffe en plasthall til å sette over utebanen. (Hallen som ligger på grusbanen bak ishallen).  Nye vant vil bli montert etter at hallen er satt opp.

Prosjektet er ett samarbeid med Moss Kunstløpklubb og planen er at den skal settes opp sommer /høst 2021.  Det vil bli en barne og ungdomsishall for begge klubber.

Pga utfordringer med kjølekompressor og hallprosjektet blir det dessverre ikke lagt is ute denne sesongen.

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Remi Bårdli  mob. 99252061 eller Ole-Petter Brevold mob. 97734345  


0 Kommentar

Oppgraderinger med hjelp fra Sparebankstiftelsen DNB

Postet av Kråkene Moss den 4. Sep 2020

Kråkene Moss søkte Sparebankstiftelsen DNB om støtte til oppgradering av garderober og innkjøp av mål.

Klubben fikk støtte, og her er noen bilder av resultatet.

Garderobe 3

Nye lys i garderobegangen

Infoskjerm som viser istider og garderobefordeling

Kampmål til våre yngste utøvere


Vi retter et stort takk til Sparebankstiftelsen DNB.


0 Kommentar

58 barn valgte isen fremfor strand og bading før skolestart

Postet av Kråkene Moss den 19. Aug 2020

Sigrid Edin Holmsen

58 barn valgte isen fremfor strand og bading før skolestart

Like før skolestart arrangerte Kråkene Moss sin sommerleir «Summer Hockey Camp 2020». Arrangøren har sendt følgende oppsummering til Moss Avis:

Mens solen strålte og gradestokken steg godt over 20 grader tok nok de fleste barn lange dager på stranden i sin siste ferieuke før skolestart. Imidlertid valgte 58 spreke barn og ungdom fra hele Norge å tilbringe fem dager i Moss Ishall fra 9. til 13. august.

Bilde fra en av skøyteøvelsene på sommerleiren.

Bilde fra en av skøyteøvelsene på sommerleiren. Foto: Nann Karin Solvang

Deltakerne var barn født 2005 til 2012. Campen var en intensiv treningsleir, der alle deltakere var igjennom 3 isøkter om dagen, så vel som en til to såkalte off- ice økter. På off- ice- økter trener man styrke, kondisjon, spenst og hurtighet gjennom lek, stafett og ulike øvelser.  De to første isøktene hver dag ble benyttet til å trene ferdigheter innen skøyteteknikk, hurtighet, skudd og kontroll med puck. Siste isøkt var det kampspill.

Campens hovedtrener var Henrik Rehnberg, med sin imponerende CV deriblant NHL spill for New Jersey Devils, hadde satt sammen et detaljert og lærerikt program med utfordrende og utviklende øvelser som sikret en flott progresjon for alle campens deltakere. Henrik var med på alle isøkter og med sin engasjerende lederstil sammen med hjelpetrenere fra Kråkene Moss, sikret han høy innsats, flott progresjon og slitne barn og ungdom ved endt camp.

Tett oppfølging for keepere

Hovedtrener for campens åtte keepere var Kyle Depew som driver Keeperskolen- Behind The Mask. Kyle sikret høyt utbytte for barna gjennom sin lange erfaring som trener og keeper fra USA. Deltakerne fikk tett oppfølging på alle isøkter og man kunne tydelig se utviklingen fra dag til dag.

Keeper Aleksander Tørmo Bryni (fra Kambo) med keepertrener Kyle Depew.

Keeper Aleksander Tørmo Bryni (fra Kambo) med keepertrener Kyle Depew. Foto: Privat/Kråkene Moss

Suksess

Arrangementet ble en stor suksess. Unge lovende ishockeyspillere fra begge kjønn kom reisende fra hele landet, herunder Narvik, Trondheim, Kristiansand, Sarpsborg og Fredrikstad for å nevne noen.  Alle ankom forventningsfulle og klare til kamp, og alle dro hjem slitne, men blide og bedre ishockeyspillere med visshet om at de nå har fått en fantastisk kick- start på ny sesong.

William Moestue fra Son, Casper Schau Karlstad fra Hølen og Theodor Hesjedal-Karlstad fra Hølen gjør seg klare til isøkt

William Moestue fra Son, Casper Schau Karlstad fra Hølen og Theodor Hesjedal-Karlstad fra Hølen gjør seg klare til isøkt Foto: Privat/ Kråkene Moss

 

 

Mikrocamp for de yngste

Da Kråkene Moss Summer Hockey Camp kun var for deltakere som var født i 2012 eller tidligere, ble det også arrangert en mikrocamp for klubbens egne spillere som ikke fant sin plass i hovedcampen. Dette var primært barn som skal spille i klassen U8. Disse barna hadde to økter om dagen, der den ene var en off- ice økt og den andre en isøkt.

Mikrocamp: Mathias Moestue (Son) og Sverre Glesnes(Kambo) venter på at ismaskinen skal bli ferdig slik at de kan gå på isen

Mikrocamp: Mathias Moestue (Son) og Sverre Glesnes (Kambo) venter på at ismaskinen skal bli ferdig slik at de kan gå på isen. Foto: Privat/ Kråkene Moss

Mikrocampens hovedtrener var vår egen Sander Tohhem som spiller på Kråkene Moss U16. Sander hadde satt sammen utfordrende og artige øvelser for barna og det hele var en morsom og utviklende opplevelse. Sander gjorde en flott jobb med å lede barna gjennom øvelsene fra dag til dag, og han har vunnet deres hjerter gjennom sin fine personlighet og sportslige egenskaper. Sander har fått seg ni nye fans under denne uken, avslutter Christian Moestue på vegne av Kråkene Moss.

Off Ice-trening på grønt gress:  Maritn August Nyheim fra Son (til venstre). Oliver Lundhaug-Arnesen fra Moss (til høyre).

Off- ice trening på grønt gress: Martin August Nyheim fra Son (til venstre). Oliver Lundhaug-Arnesen fra Moss (til høyre). Foto: Nann Karin Solvang

 


0 Kommentar

Sommercamp 2020 vel gjennomført

Postet av Kråkene Moss den 16. Aug 2020

Da er årets Summer Camp vel gjennomført! 

Det har vært en fantastisk uke! Takk til alle som har vært her! Det har vært veldig gøy for oss å ha med deltagere fra hele 12 forskjellige klubber, helt fra Kristiansand i sør til Kiruna i nord! Hele 8 spillere fra Astor i Trondheim har kommet kjørende helt til Moss! Det har blitt flere nye vennskap på tvers av klubbene, i tillegg til masse istid og aktiviteter ute på fotballbanen.  

Det er mange som har vært med å gjøre denne campen mulig å arrangere. Sportslig leder Jørn-Gunnar og leder i klubben Thomas har jobbet mye i forkant. Det var ingen selvfølge at isen kunne bli lagt så tidlig. Vi har hatt en fantastisk hovedtrener i Henrik Rehnberg, som har hatt det sportslige opplegget. Behind The Mask v/Kyle Depew har sørget for at keeperne har blitt utrolig godt i varetatt!  Alle trenerne på isen hadde vi ikke klart oss uten: Ekstra ros til U18-spillerne våre som gjorde en kjempejobb! De hadde også ansvaret for off-ice.  

Takk til alle iskjørere med Christian i spissen, skøyteslipere, Kathrine, Rune, lisseknytere osv. Alle har bidratt til at vi har fått gjennomført en god camp!  

En stor takk til kjøkkenet med kjøkkensjef Kari-Anne i spissen. Mye planlegging i forkant for å sørge for varm mat til hele 59 spillere pluss trenere hver dag! I dag var det taco til lunsj og is til dessert! Det var populært. Det var mange foreldre som har stilt opp og hjulpet til under lunsjavviklingen - tusen takk! Takk også til Kiwi Melløs for sponsing av frukt! 

Kim har også gjort en super jobb med å fikse alt vi andre glemmer, og ikke minst holde orden i garderobene.  

Vi ønsker samtlige lykke til med den kommende sesongen! 

Velkommen tilbake neste ved neste anledning! 0 Kommentar

Hockeyshopen Sparta Amfi

Postet av Kråkene Moss den 29. Jul 2020

Lørdag 1. august er det åpent i Hockeyshopen i Sparta Amfi.

Kråkene Moss medlemmer har denne dagen anledning til å handle utstyr til samme priser som Sparta spillere.


0 Kommentar

Isen er straks klar

Postet av Kråkene Moss den 29. Jul 2020

Nå er isen straks klar og vi gleder oss til å se våre medlemmer på is igjen i løpet av kort tid.


0 Kommentar

Kråkene Moss i lokalavisene

Postet av Kråkene Moss den 29. Jun 2020

Da har lokalavisene Moss Avis og Vestby Avis publisert artikler om knallsuksessen Adventure Games.

Linker til artiklene finnes her:

Moss Avis

Vestby Avis (+ sak)0 Kommentar

Adventure Games 2020

Postet av Kråkene Moss den 22. Jun 2020

Barmarkstreningen for hockeylaget i Moss har vært i gang siden mai med godt fremmøte. Denne helgen arrangerte klubben Adventure Games for alle lag, noe som ble en stor suksess. Adventure Games er en mini 71 grader Nord konkurranse hvor deltakerne inndelt i lag skal igjennom en åtte km lang løype rundt Årvolltangen og løse forskjellige utfordringer.

 

Nærmere 71 grader nord kommer du ikke på Årvolltangen! 


Det handler selvfølgelig ikke om beliggenhet, men om lagånd, samarbeid, problemløsning, og mestring gjennom allsidige utfordringer. Deltakerne fikk kjenne på høydeskrekken, finne frem turkompetansen og erkjenne at det er lurt å følge med på kartet om de skal orientere.

 

Lagene skulle igjennom seks utfordringer som spente mellom rappell, overgang over vann, båltenning, presisjonsskyting med puck, klatre og fylle en sylinder med vann fra elva og til slutt en rebusoppgave.


Det var glade barn og ungdom mellom 7-18 år, mestringsfølelse som økte for hver meter de rappellerte ned en skrent på 10 meter, barn som datt i vannet, og unge, problemløsende gjenger. 

 

En av gruppene var en munter gjeng med 16-17 åringer som uttalte seg som allsidige i forkant av båltenningen. Når hjelpemidlene kun var en kniv, en gnist stikke og en tampong ble også underholdningsverdien høy.


 De unge ivaretok hverandre, lo, lekte og sto på for laget sitt, - noe som viser at det var en flott dag full av teambuilding, personlige seire, fysiske utfordringer og morsomme oppgaver.

 

Hockeyklubben har et høyt aktivitetsnivå om dagen, og det er fokus på både mestring, fysiske ferdigheter og ikke minst sosiale arrangement. Dette var så langt sommerens høydepunkt som vil bli en gjenganger i Kråkene Moss i årene fremover.

0 Kommentar

Dronevideo U11 - U12

Postet av Kråkene Moss den 19. Jun 2020


For å se drone video fra barmarkstrening klikk her


0 Kommentar

Ny Hjemmeside

Postet av Kråkene Moss den 10. Jun 2020


 Vår nye leverandør er IdrettenOnline.

Adresse er som kjent: www.kraakene.no


Vi er ikke helt i mål med utviklingen av siden, men av noen små årsaker ønsker vi å benytte den allerede nå.

0 Kommentar

Sommertreningen er i gang

Postet av Kråkene Moss den 10. Jun 2020

Klubbens spillere og trenere ligger ikke på latsiden selv om isen ble borte for noen måneder siden og det fortsatt er noen måneder til isen igjen er på plass i hallen. Våre lag er i gang med variabel trening utendørs i form av styrkeøvelser, bakkeløp, løp på bane, skuddtrening og kølleteknikk. Inne har noen av lagene startet opp med inline trening, både kølleteknikk og powerskating. 


0 Kommentar

Hockey Camp 10.-13. august 2020 i Moss Ishall

Postet av Kråkene Moss den 8. Jun 2020

HOCKEY CAMP I MOSS ISHALL 10-13 AUGUST 2020


Kråkene Moss ved Sportslig Utvalg planlegger åpen hockey camp i Moss Ishall i tiden 10-13 august for spillere født 2006-2012. Campen vil bli en dag camp over fire dager, med lunsjservering til alle deltakere.


Brikkene faller nå på plass for arrangementet som vi håper blir en super oppstart på ny sesong. Program for campen med treneroppsett, pris mm vil bli lagt ut ila de nærmeste ukene, hvor også påmelding kan gjøres.


Hold av tiden til en super sesongstart med mye moro på og utenfor isen.


Det tas selvfølgelig forbehold ift Corona situasjonen ift gjennomføring og eventuelle tilpasninger av opplegget0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline