Utøvere fra og med året de fyller 6 til og med året de fyller 12 skal ikke betale lisens.  Klubben har likevel rutiner på at alle de organiserte lagene f.o.m. U8 skal opprette lisenser(gratis t.o.m. U12) for alle lagets spillere.

Kråkene Moss anbefaler alle spillere som er lisenspliktige til å velge utvidet lisens. Betalingsfristen for gyldig lisens er den 31. august. Dersom spillere ikke har gyldig lisens har de ikke klubbens tillatelse til å spille kamper og de trener på eget ansvar mht. eventuelle skader. Det bemerkes at uten gyldig lisens er man ikke forsikret via forbundets forsikringsavtaler.

Har du ikke fått tilsendt lisens pr. epost ta kontakt med Karina Tuva (epost) eller Rune Knudsen (epost)

Forskjellen på grunnlisens og utvidet lisens er behandlingstiden. Gjelder ikke a) akuttbehandling og g) tannskader, se forsikringsbeviset ovenfor.

  • Grunnlisens:
  • Tidligst oppstart utredning er 3 virkedager
  • Tidligst oppstart behandling er 60 virkedager
  • Utvidet lisens:
  • Tidligst oppstart utredning er 3 virkedager
  • Tidligst oppstart behandling er 3 virkedager

Meld inn skade

Hva skjer etter at jeg har meldt skade?

Det vil gå en melding til Idrettens Skadetelefon når saken er ferdigbehandlet og de vil ta direkte kontakt med deg for bestilling av utredning/behandling. All behandling må bestilles via Idrettens Skadetelefon hvis den skal dekkes av forsikringen. Ved behov for medisinsk rådgivning, eller hjelp til skadehåndtering, kan de kontaktes på telefon 98 70 20 33 alle virkedager mellom kl. 09 og 21. Henvendelser vedrørende forsikring og oppgjør gjøres til det aktuelle forsikringsselskapet.

Idrettens Skadetelefon er også tilgjengelig for barneidretten.