Retningslinjer Covid 19 for Kråkene Moss  

Treningshverdagen 

 

Spillerne skal:

•         Holde seg hjemme fra trening hvis de er syke eller ikke føler seg i form. Ved mistanke om smitte, må de testes og lagleder varsles.

  •      Er man satt i karantene, så skal man forbli hjemme til   

     karantenetiden er over.

          •         Vaske hendene før og etter trening.

          •         Bruke antibac jevnlig.

          •         Holde avstand til lagkamerater og voksne (unntatt i   

                      treningsituasjoner).

•         Registrere oppmøte for hver gang de er i hallen: Enten via Spond eller i protokoll. Konsekvens på mangelfull registrering er tap av treningstid.

•         Årsak til registrering smittesporing ved mulig utbrudd. (Det skal være i alles interesse og kunne få beskjed, dersom noen er påvist smitte)

•         Ikke oppholde seg i gangen til garderober

 •        Ingen kan forlate garderobe før laget som er på is er tilbake i sin garderobe

 

 

Lagledere/foreldre på lagene sørger for:

•         Vaske/desinfisere dørhåndtak og blandebatterier i garderober før og etter bruk. Lagleder utfører – eller delegerer.

          •         Påser at smittevernreglene følges på laget/i treningsgruppa.

          •         Lagleder varsler styreleder ved mistanke om smitte.

          •         At det oppfordres til at færrest mulig voksne er i garderobe på 

                     samme tidspunkt. Eventuelt opphold i garderoben av forelder  

                     skal være kortest mulig og er kun tiltenkt for å bistå med knyting 

                     av skøyter.

 

Garderobe/dusj:

•         Her skal spillere holde så stor avstand fra andre som praktisk mulig, minimum 1 meter. (helst mer )

          •         Garderober skal tømmes raskt etter trening pga. rengjøring.

          •         Garderober er ikke tilgjengelig ved bruk av styrkerom.

          •         Dusjing gjøres hjemme.

 

Styrkerom:

          •         Styrkerommet må bookes for å kunne brukes.

          •         Alle SKAL vaske hendene i vann og såpe FØR og ETTER at de 

                     har vært i styrkerommet.

•         Utstyret som har vært brukt SKAL desinfiseres med sprit etter hver stasjon. Utøver som har brukt utstyr desinfiserer når han/hun bytter stasjon.

          •         Det er maks 15 personer i styrkerommet.

          •         Spillerne som ikke tilhører treningsgruppe som er oppført i 

                     styrkerommet, har ikke tilgang

 

De lagene og/eller spillere som ikke overholder dette, risikerer å bli utestengt fra styrkerommet.

 

 

Publikum under trening:

•         Vi oppfordrer til at bare én voksen per spiller er på tribunen under trening.

•         Spillere fra andre lag, bør oppholde seg minst mulig i hallen når de ikke selv trener.

•         Alle som besøker hallen for trening MÅ registrere seg når de går inn. Unntaket er dersom du er registrert på Spond som deltager på trening. Da er det kun spriting av hender før du går videre inn.

 

  

Treningsgrupper/hospitering:

•         Hospitanter skal IKKE dele garderobe med laget de hospiterer til under trening. De må skifte i egen garderobe, dersom dette er tilgjengelig. Da blir lagleder på laget som har gjennomført trening ansvarlig for at også denne garderoben blir rengjort i henhold til smittevernsregler. Alternativt kan hospitanter skifte på tribune.

•         Skal trener gi laget samlet beskjeder før trening, med hospitanter, bør dette skje på isflaten.

 

 

 

NB!!! DET ER ALLES ANSVAR Å OPPRETTHOLDE DE REGLER OG RUTINER SOM ER BESKREVET. VI HAR ALLE ET FELLES ANSVAR FOR Å UNNGÅ SMITTESPREDNING.

PÅSE ALLTID Å HOLDE MINIMUM 1 METERS AVSTAND.

 

I TILLEGG GJELDER SMITTEVERNSVEILEDEREN FRA FORBUNDET.

 

/ STYRET

 

 

Levert av IdrettenOnline