Retningslinjer Covid 19 for Kråkene Moss  

Treningshverdagen 

 

Spillerne skal:

          •         Holde seg hjemme fra trening hvis de er syke eller ikke føler seg i form. Ved mistanke om smitte, må de testes og                                lagleder varsles.

  •       Er man satt i karantene, så skal man forbli hjemme til karantenetiden er over.  

          •         Vaske hendene før og etter trening.

          •         Bruke antibac jevnlig.

          •         Holde avstand til lagkamerater og voksne (unntatt i treningsituasjoner).                

          •         Registrere oppmøte for hver gang de er i hallen: ALLE skal benytte Spond, også   støtteapparat 

          •         Årsak til registrering smittesporing ved mulig utbrudd. (Det skal være i alles interesse og kunne få beskjed, dersom                              noen er påvist smitte)


Lagledere/foreldre på lagene sørger for:

          •         Påser at smittevernreglene følges på laget/i treningsgruppa.

          •         Lagleder varsler styreleder ved mistanke om smitte.


Garderober:

          •         Garderobene er stengt og skal ikke benyttes


Styrkerom:

          •         Styrkerommet brukes kun til bookede timer

          •         Alle SKAL vaske hendene i vann og såpe FØR og ETTER at de har vært i styrkerommet.     

          •         Utstyret som har vært brukt SKAL desinfiseres med sprit etter hver stasjon. Utøver som har brukt utstyr desinfiserer når                      han/hun bytter stasjon.

          •         Det er tillatt med maks 10 spillere i styrkerommet. Det skal ALLTID være en ansvarlig voksen til stede.

          •         Spillerne som ikke tilhører treningsgruppe som er oppført i styrkerommet, har ikke tilgang    

               

Publikum under trening:

          •         IKKE tillatt med tilskuere under trening. Kun adgang i hallen for spillere og de som har roller rundt laget.

 

 

NB!!! DET ER ALLES ANSVAR Å OPPRETTHOLDE DE REGLER OG RUTINER SOM ER BESKREVET. VI HAR ALLE ET FELLES ANSVAR FOR Å UNNGÅ SMITTESPREDNING.


PÅSE ALLTID Å HOLDE MINIMUM 1 METERS AVSTAND.


I TILLEGG GJELDER SMITTEVERNSVEILEDEREN FRA FORBUNDET.


/ STYRETLevert av IdrettenOnline