Retningslinjer Covid 19 for Kråkene Moss

Gjennomføring av kamper    

 

Spillerne skal:

 • Holde seg hjemme fra kamp hvis de er syke eller ikke føler seg i form. Ved mistanke om smitte, må de testes og lagleder varsles.
 • Vaske hendene før og etter kamp.
 • Bruke antibac jevnlig.
 • Holde avstand til lagkamerater og voksne (unntatt i kampsituasjoner).
 • Er man satt i karantene, så skal man forbli hjemme til karantenetiden er over.

 

Lagledere/foreldre på lagene sørger for:

 • Vaske/desinfisere dørhåndtak og blandebatterier i garderober før og etter bruk. Lagleder utfører – eller delegerer.
 • Påser at smittevernreglene følges på laget.
 • Lagleder varsler styreleder ved mistanke om smitte.
 • Lagene utpeker corona-vakter som følger opp smittevernet i hallen under kamper.
 • Lagleder må melde til bortelag at de melder inn antall foreldre som kommer. Maks 1 forelder pr. spiller.

  

 

Lagenes oppmøte tider til kamp:

 • Lagenes oppmøte tid før kamp settes til maks 1 time før kampstart.
 • Det vil være corona vakten som slipper inn lagene og anviser til garderobe når ishallen er klar. 

Corona-vaktenes oppgaver:

 • Sikre at alle overholder avstandskrav på minst 1 meter.
 • Samtlige lag setter opp Corona vakter. Bruker gul vest. Under kamp skal det være minimum 2 coronavakter.
 • Corona-vakt skal være klar  minimum 1 time før kamp.(før lagene kommer)
 • Møter lagene og slipper de inn når klart.
 • Coronavakter skal ha på seg gul vest. Lagene sørger for dette.
 • Corona-vaktene sørger for:
  1. At alle spriter hendene på vei inn.
  2. At det aldri er mer enn 50 publikummere i hallen under kamp. Publikum registrerer seg med QR kode før de kommer inn i hallen.
  3. Når grensen på 50 er nådd, skal de som kommer avvises. 
  4. Spillere fra andre trinn, kan ikke være i ishall og se kamp. Det er kun det gjeldende laget som får ha tilskuere.
  5. Går runder og sjekker at folk sitter på oppmerkede områder og at ingen sitter ved siden av hverandre.
  6. At det ikke oppstår kø og trengsel i og utenfor kiosk og ved inngang til tribunene.
  7. Overflater sprites etter arrangementets slutt.

 

Garderobe/dusj:

 • Her skal spillere holde så stor avstand fra andre som praktisk mulig, minimum 1 meter.
 • Dusjing frarådes. 

Ved dusjing skal det:

-holdes god avstand i dusjen. Dette betyr maks tre i dusjene av gangen. 

-rengjøres og sprites etter bruk

Garderoben skal tømmes raskt etter kamp pga. rengjøring.

 • Spillerne må ut av garderoben så raskt som mulig etter kamp. Flater må vaskes før nytt lag skal inn. 

 

 • Hospitanter tillates i garderoben under kamper de skal spille.

 

   

Publikum under kamp:

 • Alle MÅ registrere seg via QR kode før de går inn i hallen. 
 • Publikum slippes inn i hall, maks 20 min før kampstart.
 • Tribune skal være tømt før nye publikummere slippes inn.
 • Maks: 50 plasser
 • Kun 1 forelder pr barn kan være publikum. Arrangører, spillere, trener apparat går utenom maks antall på 50 personer.
 • Sitt med god avstand- sitt kun på markerte plasser (plasser uten X). Gjelder også familie.
 • Unngå kø og trengsel. Ikke stå i veien for andre.
 • Når kampen er slutt, tømmes tribuner umiddelbart. Utganger som benyttes er branndør ved ismaskin (hjemmesupportere) og branndør ved slipebu (bortesupportere). Ingen går via kiosk og hovedinngang.
 • Overflater sprites etter slutt.

 

 

NB!!! DET ER ALLES ANSVAR Å OPPRETTHOLDE DE REGLER OG RUTINER SOM ER BESKREVET. VI HAR ALLE ET FELLES ANSVAR FOR Å UNNGÅ SMITTESPREDNING.

PÅSE ALLTID Å HOLDE MINIMUM 1 METERS AVSTAND.

 

I TILLEGG GJELDER SMITTEVERNSVEILEDEREN FRA FORBUNDET.

 

/ Styret

 

 

 

 

 

 

 

        

Levert av IdrettenOnline