Mandag ettermiddag mottok trener Ola Øiseth og lagleder Anita-Marie Holt Wold i Kråkene Moss Para en sjekk på 61 000 kroner fra styreleder i FAAL, Rune Eriksen.

Pengegaven kommer fra selskapet FAAL som er avviklet. Under selskapets årsmøte i fjor ble det bestemt at gjenstående midler skulle gis til allmennyttige formål.

Mandag var de heldige mottakerne invitert til en samling i Ellinors kantine på Solgaard skog.
– Vi har valgt å fordele midlene til de som kommer etter oss og som lager mangfold. Det er veldig gøy å få lov til å gi bort pengene, sier Rune Eriksen.

– Vi er veldig takknemlig for støtten. Dette vil bidra til at tilbudet vårt blir enda bedre, sier Ola Øiseth.