Arbeidsgruppen jobber videre med oppføringen av OB Wiik-hallen. I sommer har det vært byggeaktivitet på tomten og mye masser er ryddet og fjernet.