Gylden mulighet

For å bøte på behovet for mer treningstid har det i lengre tid vært jobbet med å få til ett overbygg på utebanen. I sommer ble det inngått en kjøpsavtale på et overbygg/telthall til utebanen. Denne telthallen, som heretter kalles ‘OB WIIK’ hallen var den midlertidige treningsarenaen til Vålerenga Ishockey under deres byggeprosess av nye Jordal Amfi og ble allerede i sommer flyttet og plassert bak ishallen på Ørejordet. Det har vært nedsatt en egen prosjektgruppe som har jobbet intensivt med å skaffe til veie godkjennelser og finansiering som er en forutsetning for at prosjektet kan se dagens lys.

 

 

God økonomi

I dag kan vi endelig publisere at Moss Kunstløpklubb og Kråkene Moss har fått innvilget to store søknader om støtte til å realisere prosjektet med hall over utebanen. Sparebankstiftelsen DNB innvilget støtte med hele 2 millioner kroner til vårt prosjekt. Videre så har vi også fått innvilget støtte fra Sparebank 1 stiftelsen med hele 400 000 kroner til henholdsvis Kråkene Moss og Moss Kunstløpklubb, totalt 800 000 kroner.

Dette innebærer at den nødvendige finansieringen for å realisere prosjektet i stor grad er på plass og prosjektet skrider frem med stormskritt. Budsjettet for prosjekt er på ca. 8 millioner, men har samme nytteverdi som eksempelvis «Nye Jordal

Amfi» som koster ca. 700 millioner da treningsflaten er den samme som vår. Vi får altså like mye treningstid i vårt prosjekt til 8 millioner som Oslo får til 700 millioner!

Vi ønsker å rette en stor og ydmyk takk til Sparebankstiftelsen DNB og Sparebank 1 Stiftelsen for deres generøse bidrag og støtte til å realisere prosjektet og dermed gi et enda bedre tilbud til barn og unge i Moss og regionen rundt.

Bedre bruk – god nytteverdi

Utebanen som ble bygget i 1984 er etter hvert blitt svært krevende å drive grunnet stadig mildere klima og værforhold. Bruken har sakte, men sikkert blitt redusert fra 4-5 måneder, til kun noen få ukers åpningstid. For klubbene har den etter hvert blitt en ren utgiftspost med liten nytteverdi.

OB Wiik hallen vil beskytte mot vær og vind og gjøre det mulig å drive idrett hele året, ikke bare noen få uker. Det vil også gi befolkningen mer istid. Vi vil kunne øke antall brukstimer fra ca. 100 timer i året til ca. 2 000 timer. OB Wiik hallen vil gi oss opptil 10 mnd. brukstid sammenlignet med i dag hvor det kun er tilfeldig og sporadisk.

Felles løft

Ishallen er en sosial møteplass og arena for mestring og læring, og en viktig del av det helsefremmende og forebyggende tilbudet til innbyggerne i Moss Kommune.

Med denne fantastiske støtten fra bankene og endel dugnad vil vi sammen øke iskapasiteten gjennom prosjektet «Stiftelsen Moss Barne-og Ungdomsishall». Prosjektet er ett fellesprosjekt mellom Moss Kunstløpklubb og Kråkene Moss, som skal driftes som en stiftelse ved ferdigstillelse av prosjektet.

Takk til alle øvrige bidragsytere i denne prosessen med å sikre regionens eneste sikre vinteranlegg!

Video

Er du nysgjerring på hvordan hallen blir seende ut? Se video OB Wiik lagde da de satte den opp for første gang.